Toelichting op mijn competenties    

In een portfolio is het de bedoeling per beroep of functie de verworven competenties te beschrijven en daar bewijzen aan toe te voegen. Ik ben in verschillende soorten beroepen werkzaam geweest en mijn actieve werkperiode omvat veel jaren. Niet alle verworven competenties waren voor mijn laatste beroepsuitoefening relevant. En sommige vaardigheden zijn na verloop van tijd een beetje "roestig" geworden. Dit was bijvoorbeeld het geval met sommige van mijn competenties als bibliothecaris-documentalist.
Ik ben volop aan het puzzelen en zoeken geweest, hoe ik dit competentiegedeelte het zinvolste kon opzetten en invullen.

Nu ik niet meer professioneel werkzaam ben, heb ik me beperkt, tot het weergeven van een verkorte versie. Ik noem de gebieden, waarop ik competenties heb verworven en die van belang waren voor mijn laatste beroepsuitoefening en in welke beroepsrol of functie dit was. Daarbij geef ik aan met welke bewijsstukken, producten of resultaten ik dit aan kan tonen. Voor zover ze beschikbaar zijn, voeg ik competentieprofielen toe.

De bedoeling van dit portfolio was vooral om aan te tonen, welke elementen je in een portfolio kunt opnemen. Dit portfolio is openbaar, d.w.z. iedereen op het internet kan het bekijken. Dat is een tweede reden, waarom ik me beperkt heb tot het weergeven van een verkorte versie en geen uitgewerkte competentieprofielen heb weergegeven..

Alles bij elkaar is het voor mezelf een leerzame ervaring geweest. Het is goed om te zien waar je in de loop van de jaren deskundigheid hebt opgebouwd of waar je zaken hebt laten liggen (al dan niet met opzet).