Beknopt competentieprofiel Onderwijskundig Expert ten aanzien van onderwijsinnovatie met behulp van ICT

Uit: Blij, M. van der, Boon, J. & Lieshout, H. van. De knoppen en schillen van competentieprofielen. TINFON, Tijdschrift voor Informaticaonderwijs, 12 (3),  81-82.
Beschikbaar: http://elearning.surf.nl/docs/e-learning/de_knoppen_en_schillen_van.pdf [2006-04-14].

Het complete rapport:
Blij, M. van der, Boon, J. ,Lieshout, H.van,  Schafer, H. & Schrijen, H. (2002). Competentieprofielen; over schillen en knoppen. Utrecht: Digitale Universiteit.
Beschikbaar: http://www.digiuni.nl/digiuni//download/temp/RapportCompetentieprofielen.pdf [2006-04-14].

Inleiding
In dit competentieprofiel wordt analytisch beschreven welke kennis, houdingen en vaardigheden nodig zijn om op een professionele, bekwame manier onderwijsinnovaties, met betrekking tot invoering van ICT in het onderwijs, te initiŽren, ontwerpen, implementeren en evalueren.
Het domein van de onderwijskundig expert kent vele aspecten en niveaus. Deze kan betrokken zijn bij onderwijsinnovatie op microniveau (een les), mesoniveau (een cursus) of macroniveau(het curriculum). Daarnaast kan men onderscheid maken tussen organisatie van onderwijs (bijvoorbeeld leerlingenvolgsysteem), examinering, kwaliteitszorg,en dergelijke. De onderstaande beschreven taken en verantwoordelijkheden kunnen vertaald worden naar de diverse aspecten en niveaus in het onderwijskundig domein.

Taken en verantwoordelijkheden

Basisprofessionaliteit algemeen
In het profiel wordt een basis aan professionaliteit verondersteld. Deze basisprofessionaliteit is deels algemeen:

Basisprofessionaliteit gerelateerd aan ICT in het onderwijs
Voor een gedeelte is de basis professionaliteit direct gerelateerd aan het initiŽren, ontwerpen, implementeren en evalueren van onderwijsinnovatie met gebruik van ICT:

Technische ict-kennis/vaardigheden bij specifieke taken van deze rol
De onderstaande matrix dient men te beschouwen vanuit het principe dat de onderwijskundig expert de ict-vaardigheden en -middelen toepast vanuit diens onderwijskundige competenties en binnen een bepaalde context.