Wat is een portfolio?   

Portfolio betekent map of portefeuille(Frans/Engels). Het begrip portfolio komt uit de kunst- en architectuurwereld.  Een beeldend kunstenaar kan met een map met tekeningen, foto's en recensies een potentiële opdrachtgever een indruk geven van de aard en kwaliteit van zijn werk.  Met behulp van dit portfolio kunnen opdrachten worden verworven.

Bedrijven gebruiken bedrijfsportfolio's om te laten zien wat voor soort projecten en werkzaamheden ze hebben gedaan bij verschillende opdrachtgevers, om op die manier weer nieuwe opdrachten binnen te halen.

In het onderwijs bevat een portfolio o.a. producten en bewijzen, die een indruk geven van wat een leerling of student kan. Een formele definitie is: "Een portfolio is een georganiseerde, doelgerichte documentatie van de professionele groei en van het leerproces van een student. Het portfolio bevat een collectie van bewijsmateriaal waarmee de student zijn competenties, kennis en vaardigheden als zich onwikkelende professional zichtbaar maakt. Het portfolio is een instrument in handen van de student." (Uit: Ritzen en Kösters, 2002, p.1)