Educatief materiaal   

Momenteel zijn de volgende documenten, producten en toepassingen beschikbaar om te bekijken of te downloaden

  • Lesmateriaal Textiele Werkvormen Julianaschool Kwartellaan. Het vak wordt projectmatig gegeven. Dit onderdeel wordt circuit genoemd. De kinderen kunnen elk semester voor 5 verschillende onderwerpen of technieken inschrijven. Ze volgen dit onderdeel 2 of 3 weken, 1 uur in de week. Hierna gaan ze naar hun volgende keuze.  Elk kind kan dit vak kan dus maximaal 6 uur per jaar volgen. Op deze website kunt u het door mij gemaakte  lesmateriaal en de voorbeelden van producten bekijken.

  • 040404 world wide website. De site is bedoeld als contactpunt voor over het land verspreide asielzoekers en voor cursisten als startpagina tijdens de lessen.

  • On-line  Black Board cursus voor docenten over het gebruik van de portal EDUweb van de Wageningen Universiteit. U kunt een presentatie van de screendumps bekijken.

  • Internetcursussen die zijn gegeven aan bewoners van het AZC Crailo, met o.a. PowerPoint presentaties. Deze cursussen zijn verouderd en het materiaal is opgenomen in de 040404 website.

  • Cursus Onderzoeksmethoden. Materiaal bij de cursus die is gegeven aan 1e jaars Pedagogiekstudenten van de Hogeschool van Amsterdam.

  • Cursus bij het schrijven van het afstudeerwerkstuk voor 4e jaars-studenten bachelor pedagogiek Hogeschool van Amsterdam
  • Een prototype van het multimedia programma  "A visit to Amsterdam" (3,83MB). Het is een voorbeeld van een "Resource Based" leerprogramma voor docenten. Het kan ook worden gebruikt door leerlingen en is geschikt voor een studiehuis of "leren leren" omgeving.

  • Een prototype van een op het Midden- en Kleinbedrijf afgestemde combinatie van een digitale leeromgeving en een kennissysteem: UvZ.exe (1,04 MB).

  • Een hypertext guide van een aantal artikelen uit het boek "Web-Based Instruction" van B.H. Khan.

  • Chips die je niet kunt eten. Een multimediaal onderwijsleerpakket met schoolradio-uitzendingen, een leerlingenboek, een docentenhandleiding, educatieve software en later aangevuld met televisie-uitzendingen. Het was het eerste Nederlandse initiatief op grotere schaal (150 scholen) op het gebied van informatiekunde voor het basisonderwijs.