Professioneel

Toelichting

Tijdens mijn werkzame periode als onderwijskundige heb ik om de volgende redenen mijn portfolio op mijn website opgenomen:

  • om zelf ervaring en kennis op te doen met het maken van een (digitaal) portfolio
  • om kennis en inzicht te delen en over te dragen, dus als voorbeeldportfolio
  • om een overzicht te geven van enkele van mijn competenties (presentatieportfolio)
Het portfolio is toegespitst op toepassingen en ervaringen in het (hoger) onderwijs, omdat dat mijn belangrijkste werkterrein was.
Ik ben gestart met een (oud) voorbeeld van de Educatieve Faculteit Amsterdam als uitgangspunt. Dit instrument was bedoeld voor studenten.

Ik wilde nagaan of het tevens bruikbaar was voor personen, die zoals ik, al geruime tijd een plaats op de arbeidsmarkt innamen

Een portfolio moet het karakter hebben van een groeidocument. Het opdoen van ervaringen, producten maken en jezelf ontwikkelen is een continue proces en een portfolio is dus nooit af. 

Ik heb de volgende informatie opgenomen:

  • Mijn Curriculum Vitae
  • Beschrijving en bewijsstukken van competenties
  • Producten in de vorm van verwijzingen naar door mij ontwikkeld educatief materiaal en naar eigen publicaties
  • Beschrijvingen van de opzet van enkel gegeven cursussen

Papieren portfolio

 

Werken aan het digitaal portfolio