Toelichting         

Waarom mijn portfolio?

Tijdens mijn werkzame periode als onderwijskundige heb ik om de volgende redenen mijn portfolio op mijn website opgenomen:

  • om zelf ervaring en kennis op te doen met het maken van een digitaal) portfolio
  • om kennis en inzicht te delen en over te dragen
  • om een overzicht te geven van enkele van mijn competenties (presentatieportfolio)

Het portfolio is toegespitst op toepassingen en ervaringen in het (hoger) onderwijs, omdat dat mijn belangrijkste werkterrein was. Ik ben gestart met een (oud) voorbeeld van de Educatieve Faculteit Amsterdam als uitgangspunt. Dit instrument is bedoeld voor studenten. Ik wilde nagaan of het tevens bruikbaar is voor personen, die zoals ik, al geruime tijd een plaats op de arbeidsmarkt innemen.
Een portfolio moet het karakter hebben van een groeidocument. Het opdoen van ervaringen, producten maken en jezelf ontwikkelen is een continue proces en het portfolio is dus nooit af. 

Mieke op de Hadrian Wall