Handwerken

School

Opzet vak Textiele Werkvormen

Van 2011-2017 ben ik ben ik vrijwilliger (docent) geweest bij het vak Textiele Werkvormen.
Het vak werd projectmatig gegeven aan kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit onderdeel wordt circuit genoemd.

De kinderen kunnen elk semester (half jaar) voor 5 verschillende onderwerpen of technieken inschrijven. Ze volgen deze onderdelen 2 of 3 weken, 1 uur in de week.
Na drie weken gaan ze naar hun volgende keuze. 
Elk kind kan dit vak kan dus maximaal 6 uur per jaar volgen ( twee maal 3 uur).

De bedoeling van het vak was dat de kinderen kennismaakten met verschillende basistechnieken van Textiele Werkvormen, zoals:

 • naaien: omgaan met naald en draad, aanhechten, afhechten, knopen aannaaien, rijgsteek, stiksteek, omslagsteek,
 • weven: op een karton met behulp van een grote weefnaald
 • punniken
 • haken: lossen

Uitgangspunten hier bij waren:

 • de technieken werden toegepast op een leuk en aantrekkelijk product
 • ieder kind moest na afloop een eindproduct mee naar huis kunnen nemen
 • de kinderen moesten vooral het plezier ervaren bij het maken, creativiteit stond voorop en de techniek iets meer op de achtergrond

Projecten

Schooljaar
 • 2011-2012
Product en techniek
 • Washandje: rijgen, knopen aanzetten
 • Inktvis: vlechten
Schooljaar
 • 2012-2013
Product en techniek
 • Tas: rijgsteek
 • Knikkerzak: stiksteek
Schooljaar
 • 2013-2014
Product en techniek

 

Schooljaar
 • 2014-2015
Product en techniek
 • Telefoonhoes: (om-)slingersteek, stiksteek, viltapplicatie
 • Kaart: haken van lossen
Schooljaar
 • 2015-2016
Product en techniek
Schooljaar
 • 2016-2017
Product en techniek
 • Knuffels: punniken, basisvaardigheid naald en draad
Schooljaar
 • 2017-2018
Product en techniek

Dit project is niet meer uitgevoerd, het materiaal was wel klaar

Julianaschool, Kwartellaan, Bussum

Postactief docente  (vrijwilligster):  Mieke de Waal

Verantwoordelijk docente:  Marion Keuris